Karty Przedmiotów

Informatyka

Systemy diagnostyczne w medycynie – karty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DO WYBORU

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

PRAKTYKA

 

Fizyka techniczna – karty obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Przedmioty do wyboru

  1. Przedmioty z zakresu fizyki medycznej
  2. Przedmioty z zakresu nanofizyki
  3. Przedmioty z zakresu metrologii
  4. Przedmioty w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela fizyki
  5. Przedmioty poszerzające zainteresowania studentów

Fizyka II stopnia – karty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Courses for exchange students


Skip to content