Karty Przedmiotów

Informatyka

Fizyka techniczna

Program kształcenia dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna
[PDF]

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy – Elektroradiologia

Moduł specjalnościowy – Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy – Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Fizyka techniczna – karty obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna – studia stacjonarne
[PDF]

Plan studiów dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna – studia niestacjonarne
[PDF]

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy – Elektroradiologia

Moduł specjalnościowy – Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy – Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Fizyka II stopnia, trzysemestralne

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy – Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy – Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Courses for exchange students


Skip to content