Karty Przedmiotów

Informatyka

Systemy diagnostyczne w medycynie – karty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DO WYBORU

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

PRAKTYKA

Fizyka techniczna – karty obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy – Elektroradiologia

Moduł specjalnościowy – Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy – Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Fizyka II stopnia – karty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Courses for exchange students


Skip to content