Koła naukowe

W Instytucie Fizyki działają obecnie trzy koła naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Informatyków SOLUTION

e-mail: pslusarczyk@ujk.edu.pl
Bud. G, pok. A5

Koło skupia studentów informatyki, którzy pragną pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć informatyki i dyscyplin pokrewnych, a także dzielić się własnymi pomysłami i osiągnięciami, w tym także z zakresu praktycznych zastosowań informatyki.

Opiekun Koła:

dr Przemysław Ślusarczyk
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
pslusarczyk@ujk.edu.pl
pok. A5

Studenckie Koło Naukowe Neutrino

Studenckie Koło Naukowe Neutrino skupia studentów kierunków Fizyka techniczna, Fizyka, Systemy diagnostyczne w medycynie oraz doktorantów w dyscyplinie nauki fizyczne. Celem działalności Koła jest wdrażanie studentów w działalność naukową prowadzoną w Instytucie Fizyki UJK. Studenci biorą udział w badaniach naukowych, są członkami projektów badawczych, a wyniki badań mają możliwość zaprezentowania na sesjach Kół Naukowych oraz podczas konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Efektem prac studentów jest ich współautorstwo w publikacjach naukowych.

Celem działalności Koła jest także popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Organizowane zajęcia, w formie wykładów uzupełnianych pokazami i doświadczeniami, czy też prezentacje laboratoriów badawczych Instytutu Fizyki, mają po części charakter interdyscyplinarny, ukazując związki fizyki z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak medycyna, biologia, ochrona środowiska, chemia i informatyka. Zajęcia skierowane są dla uczniów interesujących się nie tylko fizyką, ale również innymi naukami przyrodniczymi.

Wszystkich studentów zainteresowanych działalnością Studenckiego Koła Naukowego Neutrino prosimy o kontakt.

Opiekun Koła:

dr hab. prof. UJK Aldona Kubala-Kukuś
Instytut Fizyki, UJK
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
aldona.kubala-kukus@ujk.edu.pl
tel. (041) 349-64-63

 

Studenckie Koło Naukowe Astronomów Kwazar

e-mail: kwazar@ujk.edu.pl

Koło skupia studentów szczególnie zainteresowanych astronomią, co w przypadku naszego Instytutu posiadającego
dobrze wyposażone Obserwatorium astronomiczne nie ogranicza się tylko do badań teoretycznych
ale daje możliwość uczestniczenia i dokumentowania ciekawych zjawisk astronomicznych.
Wyniki swojej pracy prezentują na studenckich konferencjach naukowych. W swojej pracy studenci nie zapominają
o działalności popularyzującej astronomię wśród mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej.
Od kilku lat członkowie Koła organizują obserwacje astronomiczne ciekawych zjawisk na niebie.
Z pracownikami Zakładu Astrofizyki UJK prowadzą otwarte obserwacje Marsa w wielkiej opozycji, przejścia Merkurego i Wenus
przed tarczą Słońca, częściowego zaćmienia Słońca i Księżyca oraz roju meteorytów. Ponadto organizują wyjazdy obserwacyjne
do szkół regionu, oraz konkursy dla młodzieży.
Członkowie Koła aktywnie włączają się w działalność promującą Uczelnię. Są współorganizatorami
Fizykaliów, biorą udział w Kieleckim Festiwalu Nauki
oraz pomagają w przeprowadzeniu Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół średnich
organizowanego przez Zakład Astrofizyki UJK i Kieleckie Kuratorium Oświaty.

Opiekun Koła:

dr Janusz Krywult
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
j.krywult@ujk.edu.pl
tel. (041) 349 64 85

Skip to content