Projekty Unijne

Projekt „PROGRES – Program rozwoju:
Gospodarka – Edukacja – Sukces”
Fizyka Techniczna, specjalność Elektroradiologia
(studia stacjonarne i niestacjonarne) – Zadanie 11

W ramach kierunku studiów Fizyka Techniczna (specjalność elektroradiologia)
prowadzonego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach w roku akademickim 2011/2012 na I roku rozpoczęły studia 33 osoby
na studiach stacjonarnych i 27 osób na studiach niestacjonarnych.

Studenci zostali włączeni do projektu „PROGRES – Program rozwoju: Gospodarka
– Edukacja – Sukces”, zadanie 11: uruchomienie nowego kierunku Fizyka
Techniczna.

 • Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.07.2014
 • Strona domowa projektu:

  http://progres.ujk.edu.pl/news.php

 • Opieka merytoryczna i organizacyjna dla kierunku Fizyka Techniczna:
  dr Aldona Kubala-Kukuś

W ramach projektu studenci, a także kadra naukowo-dydaktyczna, uczestniczyli
w różnorodnych formach wsparcia naukowo-dydaktycznego.

Aby dowiedzieć się więcej o rezultatach projektu i formach wsparcia zapraszamy do zapoznania się z trescią sprawozdania dostępnego w formie pliku
[PDF]

Projekt „grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych”

Projekt grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych skierowany był do studentów rozpoczynających naukę
w roku akademickim 2011/2012 na kierunku Fizyka Techniczna studiów stacjonarnych I stopnia.

 • Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2011 – 30 czerwca 2015
 • Opieka merytoryczna i organizacyjna dla kierunku Fizyka Techniczna:
  dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Aby dowiedzieć się więcej o rezultatach projektu i formach wsparcia zapraszamy do zapoznania się z trescią sprawozdania dostępnego w formie pliku
  [PDF]

   

Skip to content