Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

dla kierunku Fizyka:

 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr hab. Aldona Kubala-Kukuś – koordynator KZJK
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Andrzej Dąbrowski
 • Dr Janusz Krywult
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • Mgr Paweł Wołowiec – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Mgr Karol Szary
 • Inż. Grzegorz Wesołowski – przedstawicielka studentów

dla kierunku Fizyka Techniczna:

 • dr hab. Aldona Kubala-Kukuś – koordynator KZJK
 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Radosław Maj
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • Mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Mgr inż. Marcin Drabik
 • Aleksandra Malinowska – przedstawicielka studentów

dla kierunku Informatyka:

 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr hab. Grzegorz Stefanek
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk – koordynator KZJK
 • Dr inż. Tomasz Ruść
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Paweł Kankiewicz
 • mgr inż. Marek Zwierzyk – interesariusz zewnętrzny (PW Interbit Sp. z o.o.)
 • Inż. Bartłomiej Kowalczyk
 • Jan Adamczyk – przedstawiciel studentów

dla kierunku Inżynieria Danych:

 • Prof. Dr hab. Wojciech Broniowski
 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk – koordynator KZJK
 • Dr inż. Tomasz Ruść
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • mgr inż. Marek Zwierzyk – interesariusz zewnętrzny (PW Interbit Sp. z o.o.)
 • Inż. Bartłomiej Kowalczyk
 • inż. Małgorzata Myszona – przedstawicielka studentów

Harmonogramy prac KZJK w roku akademickim 2021/22

Sprawozdania z ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów efektów kształcenia

 • Sprawozdanie z ankiet samooceny osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia za rok 2020/21 – Fizyka techniczna Plik PDF
 • Sprawozdanie z ankiet samooceny osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia za rok 2020/21 – Fizyka II stopnia Plik PDF
 • Sprawozdanie z ankiet samooceny osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia za rok 2020/21 – Informatyka Plik PDF
Skip to content