Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

dla kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie:

 • dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • dr hab. Dariusz Banaś
 • dr hab. Aldona Kubala-Kukuś – koordynator KZJK
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • dr inż. Paweł Jagodziński
 • dr inż. Milena Piotrowska
 • dr Ilona Stabrawa
 • dr Paweł Wołowiec – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • mgr Karol Szary
 • Natalia Wojtaś – przedstawicielka studentów

dla kierunku Fizyka:

 • dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • dr hab. Dariusz Banaś
 • dr hab. Aldona Kubala-Kukuś
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • dr inż. Milena Piotrowska – koordynator KZJK
 • dr Andrzej Dąbrowski
 • dr Janusz Krywult
 • mgr Paweł Wołowiec – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • mgr Karol Szary
 • inż. Aleksandra Malinowska – przedstawicielka studentów

dla kierunku Fizyka Techniczna:

 • dla kierunku Fizyka techniczna:
 • dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • dr hab. Aldona Kubala-Kukuś
 • dr inż. Milena Piotrowska
 • dr inż. Paweł Jagodziński – koordynator KZJK
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • dr Radosław Maj
 • mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • mgr inż. Marcin Drabik
 • Piotr Terlecki -przedstawiciel studentów

dla kierunku Informatyka:

 • dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 • dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
 • dr hab. prof. UJK Grzegorz Stefanek
 • dr inż. Tomasz Ruść
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • dr Paweł Kankiewicz
 • mgr Dariusz Pasieka
 • mgr inż. Marek Zwierzyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 • Bartłomiej Czech- przedstawiciel studentów

dla kierunku Inżynieria Danych:

 • dr inż.  Przemysław Ślusarczyk
 • prof. dr hab. Wojciech Broniowski
 • dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • dr inż. Tomasz Ruść
 • mgr inż. Agnieszka Łysak
 • mgr inż. Marek Zwierzyk- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • inż. Bartłomiej Kowalczyk- pracownik nie będący nauczycielem akademickim
 • Mikołaj Ryba- przedstawiciel studentów

Harmonogramy prac KZJK w roku akademickim 2023/24

Sprawozdania z ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów efektów kształcenia

 • Sprawozdanie z ankiet samooceny osiągnięcia przez studentów efektów
  kształcenia za rok 2022/23 – Fizyka techniczna Plik PDF
 • Sprawozdanie z ankiet samooceny osiągnięcia przez studentów efektów
  kształcenia za rok 2022/23 – Fizyka Plik PDF
 • Sprawozdanie z ankiet samooceny osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia za rok 2020/21 – Informatyka Plik PDF
Skip to content