Projekty badawcze aktualnie realizowane w Instytucie Fizyki UJK

prof. dr hab. Wojciech Broniowski
Modelowanie nieperturbacyjnej struktury pionu
Narodowe Centrum Nauki, OPUS 16, 4/7/2019 – 3/7/2022

prof. dr hab. Marek Gaździcki
Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych
Narodowe Centrum Nauki, MAESTRO 10, 4/4/2019 – 3/4/2024

prof. dr hab. Francesco Giacosa
Znaczenie symetrii i anomalii QCD w fenomenologii mezonów
Narodowe Centrum Nauki, OPUS 17, 17/2/2020 – 16/2/2023

dr hab. Grzegorz Stefanek
Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów
Narodowe Centrum Nauki, GRIEG, 11/9/2020 – 10/9/2023

dr hab. Maciej Rybczyński
Fluktuacje krotności w zderzeniach relatywistycznych jonów
Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM BIS 2, 1/10/2021 – 30/9/2025

dr Leonardo Tinti
Hydrodynamika relatywistyczna w ekstremalnych warunkach bez ekspresji półklasycznych lub gradientowych
Narodowe Centrum Nauki, SONATA 16, 16/7/2021 – 15/7/2024

dr hab. Dariusz Banaś, dr hab. Aldona Kubala-Kukuś
European Network FOR Chemical Elemental analysis by Total reflection X-Ray Fluorescence (ENFORCE-TXRF)
Unia Europejska, HORYZONT 2020, 13/3/2019 – 12/3/2023

Skip to content