Stypendia socjalne

Świadczenia pomocy materialnej, o które może się ubiegać student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

  1. Stypendium socjalne,
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. Dtypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. Zapomogi.

Szczegóły można znależć w Regulaminie [PDF]
wynikającego z zarządzenia Nr 44/2016 [PDF] Rektora UJK w Kielcach z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

Dodatkowe informacje, w tym aktualne uzgodnienia dotyczace wysokości stypendiów, można znaleźć na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w dziale Studenci > Sprawy socjalno-bytowe > Stypendia Socjalne

Skip to content