Raporty roczne

Wydawany od roku 1993 Raport Roczny Instytutu Fizyki jest wydawnictwem podsumowującym działalność badawczą, zawierającym wykaz publikacji, omawiającym udział w konferencjach, seminariach oraz wyjazdy i wizyty naukowe.

Poniżej prezentujemy raporty roczne z ostatnich lat:

Skip to content