Kadra

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 38 nauczycieli akademickich, w tym:
11 profesorów, 4 profesorów uczelni, 20 doktorów, 4 magistrów oraz pracownicy administracyjni, inżynieryjno - i naukowo-techniczni.

Alfabetyczna lista pracowników

Nr telefonu pracownika: +41 349 xxxx, gdzie xxxx to numer wewnętrzny, którym można posługiwać się korzystając z centrali Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, umieszczony przy nazwisku pracownika na listach poniżej.

Wykaz konsultacji pracowników dydaktycznych IF w roku akademickim 2023/24 semestr letni

nazwisko zakład telefon konsultacje
Dr hab. prof. UJK Banaś Dariusz Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6493, 6283 środy między 10 a 11.30
Dr Biernacka Monika Fiz. Komputerowej i Inf. 6484 poniedziałek godz.10:00-10:30
Prof. dr hab. Braziewicz Janusz Fiz. Medycznej i Biofizyki 6459 Poniedziałki: 9:30 - 10:30 Wtorki: 11:00 - 11:30
Prof. dr hab. Broniowski Wojciech Fiz. Komputerowej i Inf. 6495 środa 10:30-11:30
Dr inż. Czopowicz Tobiasz Fiz. Wysokich Energii 6458
Dr Dąbrowski Andrzej Fiz. Medycznej i Biofizyki 6451 środa 15.00 do 15.45
Prof. dr hab. Gaździcki Marek Fiz. Wysokich Energii 6456
Prof. dr hab. Giacosa Francesco Fiz. Wysokich Energii 6448 Piątki 14:00-14:45
Prof. dr hab. Głowacki Mirosław Fiz. Komputerowej i Inf. 6286 piątek od 9:30 do 11:00
Dr Jabłoński Łukasz Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6478 czwartki w godzinach 12:00 - 14:00
Dr inż. Jagodziński Paweł Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6474/6283 środy w godzinach 9.00-10.00 w sali 303
Dr hab. prof. UJK Kankiewicz Paweł Fiz. Komputerowej i Inf. 6482 Poniedzialek, 15:00 - 17:00, pokoj 154
Prof. dr hab. Kosztołowicz Tadeusz Fiz. Medycznej i Biofizyki 6447 czwartki, 10.30-11.15, p. 257
Dr Krywult Janusz Fiz. Komputerowej i Inf. 6485 czwartek, od 10:30 do 11:30 w pok. 156
Dr hab. prof. UJK Kubala-Kukuś Aldona Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6479, 6463 Poniedziałek, godz. 11-12. Laboratorium, budynek D, pod Dziekanatami
Dr Kuroś Arkadiusz Fiz. Wysokich Energii czwartek godz. 13.00-14.30 sala 248
Mgr Kuszewski Tomasz Fiz. Medycznej i Biofizyki poniedziałek od godz 16:30 do godz 17:00
Dr Lamża Aleksander Fiz. Komputerowej i Inf. 6285 piątki 11:30 - 13:00
Mgr Łysak Agnieszka Fiz. Komputerowej i Inf. 6497 wtorki od 13:30 do 14:10
Dr Maj Radosław Fiz. Wysokich Energii 6446 poniedziałek: 11.00-11.45
Dr Marzec Mariusz Fiz. Komputerowej i Inf. 6285 czwartki 14:30-15:00
Prof. dr hab. Mrówczyński Stanisław Fiz. Wysokich Energii 6445
Prof. dr hab. Pajek Marek Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6476 Poniedziałek; 10:15 -11:15 fizyka techniczna/fizyka Środa: 10:15 -11:15 systemy diagnostyczne
Mgr Pasieka Dariusz Fiz. Komputerowej i Inf. Poniedziałek 12:00-13:00
Dr inż. Piotrowska Milena Fiz. Wysokich Energii czwartki w godz. 15:00-16:00
Dr inż. Ruść Tomasz Fiz. Komputerowej i Inf. 6507 wtorki w godz. 13:30 - 14:15
Prof. dr hab. Rybczyński Maciej Fiz. Komputerowej i Inf. 6468 czwartki (11:30-13:00) w sali 306A
Prof. dr hab. Semaniak Jacek Fiz. Medycznej i Biofizyki 6483
Dr Seyboth Peter Fiz. Wysokich Energii
Dr Stabrawa Ilona Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6463 czwartek godzina 10.00 - 11.00
Dr hab. prof. UJK Stefanek Grzegorz Fiz. Wysokich Energii 6466 sroda 12:00-13:00 i czwartek 13:00-14:00
Dr inż. Ślusarczyk Przemysław Fiz. Komputerowej i Inf. 6488 poniedziałki w godz. 12:30-13:30
Dr Tinti Leonardo Fiz. Wysokich Energii
Dr Wąsik Sławomir Fiz. Medycznej i Biofizyki 6472 Wtorek, godz. 14.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu
Prof. dr hab. Włodarczyk Zbigniew Fiz. Wysokich Energii 6467 s.304 poniedzialek 12-14 piatek 9-11
Mgr Wnuk Katarzyna Fiz. Medycznej i Biofizyki czwartek 18.00 do 18.30
Dr Wysocka-Kunisz Małgorzata Fiz. Medycznej i Biofizyki 6481 Wtorek, godz. 11:00 - 11.45
Dr inż. Żabińska - Rakoczy Małgorzata Fiz. Komputerowej i Inf. 6497 Czwartek: 9.00-10.00 oraz umówienia terminu przez e-mail

Doktoranci

Mgr Inż. Bazak Sylwia Fiz. Wysokich Energii
Mgr Bazgir Ali Fiz. Wysokich Energii
Mgr Bondar Yehor Fiz. Wysokich Energii
Mgr Inż. Foks Arkadiusz Fiz. Atomowej i Nanofizyki
Mgr Panova Oleksandra Fiz. Wysokich Energii
Mgr Pawłowski Piotr Fiz. Medycznej i Biofizyki
Mgr Inż. Pidhurskyi Ivan Fiz. Wysokich Energii
Mgr Reyna Valeria Fiz. Komputerowej i Inf.
Mgr Shah Uzair Fiz. Komputerowej i Inf.
Mgr Vereijken Arthur Fiz. Wysokich Energii
Mgr Inż. Wesołowski Grzegorz Fiz. Atomowej i Nanofizyki
Mgr Zaczek Krzysztof Fiz. Medycznej i Biofizyki

Pracownicy administracyjni, naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni

Mgr Inż. Drabik Marcin Fiz. Komputerowej i Inf. 6470
Mgr Drogosz Andrzej Fiz. Komputerowej i Inf. 6480
Inż. Kowalczyk Bartłomiej Fiz. Komputerowej i Inf. 6505
Mgr Ornal-Wąsik Beata Planowanie 6441
Mgr Inż. Sobota Daniel Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6439, 6461
Mgr Szary Karol Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6475
Mgr Szostak Klaudia Sekretariat 6440
Dr Wyszyński Oskar Fiz. Wysokich Energii
Skip to content