Kadra

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 45 nauczycieli akademickich, w tym:
11 profesorów, 4 doktorów habilitowanych, 23 doktorów, 7 magistrów oraz pracownicy administracyjni, inżynieryjno – i naukowo-techniczni.

Alfabetyczna lista pracowników

Nr telefonu pracownika: +41 349 xxxx, gdzie xxxx to numer wewnętrzny, którym można posługiwać się korzystając z centrali Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, umieszczony przy nazwisku pracownika na listach poniżej.

Nauczyciele

Nazwisko Zakład Telefon Konsultacje
Dr hab. prof. UJK Banaś Dariusz Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6493, 6283
Dr Biernacka Monika Fiz. Komputerowej i Inf. 6484
Dr Bojara Artur Fiz. Komputerowej i Inf. 6450
Prof. dr hab. Braziewicz Janusz Fiz. Medycznej i Biofizyki 6459
Prof. dr hab. Broniowski Wojciech Fiz. Komputerowej i Inf. 6495
Mgr Buliński Krzysztof Fiz. Medycznej i Biofizyki
Dr inż. Czopowicz Tobiasz Fiz. Wysokich Energii 6458
Dr Czub Joanna Fiz. Medycznej i Biofizyki 6451
Dr Dąbrowski Andrzej Fiz. Medycznej i Biofizyki 6451
Dr Dworecki Kazimierz Fiz. Medycznej i Biofizyki 6469
Prof. dr hab. Gaździcki Marek Fiz. Wysokich Energii 6456
Prof. dr hab. Giacosa Francesco Fiz. Wysokich Energii 6448
Prof. dr hab. Głowacki Mirosław Fiz. Komputerowej i Inf. 6286
Mgr Jabłoński Łukasz Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6478
Dr inż. Jagodziński Paweł Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6474/6283
Dr hab. prof. UJK Kankiewicz Paweł Fiz. Komputerowej i Inf. 6482
Prof. dr hab. Kosztołowicz Tadeusz Fiz. Medycznej i Biofizyki 6447
Dr Krywult Janusz Fiz. Komputerowej i Inf. 6485
Dr hab. prof. UJK Kubala-Kukuś Aldona Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6479, 6463
Dr Kuroś Arkadiusz Fiz. Wysokich Energii
Mgr Kuszewski Tomasz Fiz. Medycznej i Biofizyki
Dr Lamża Aleksander Fiz. Komputerowej i Inf. 6285
Dr Maj Radosław Fiz. Wysokich Energii 6446 22.09., godz.: 11.00-12.30, sala 246 23.09., godz.: 11.00-12.30, sala 246
Dr Marzec Mariusz Fiz. Komputerowej i Inf. 6285
Prof. dr hab. Mrówczyński Stanisław Fiz. Wysokich Energii 6445
Prof. dr hab. Okopińska Anna Fiz. Komputerowej i Inf. 6492
Prof. dr hab. Pajek Marek Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6476
Mgr Pasieka Dariusz Fiz. Komputerowej i Inf.
Dr inż. Piotrowska Milena Fiz. Wysokich Energii
Dr inż. Ruść Tomasz Fiz. Komputerowej i Inf. 6507
Dr hab. prof. UJK Rybczyński Maciej Fiz. Komputerowej i Inf. 6468
Prof. dr hab. Semaniak Jacek Fiz. Medycznej i Biofizyki 6483
Dr Seyboth Peter Fiz. Wysokich Energii
Dr Shastry Vanamali Fiz. Wysokich Energii
Dr inż. Ślusarczyk Przemysław Fiz. Komputerowej i Inf. 6488
Dr Stabrawa Ilona Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6463
Dr hab. prof. UJK Stefanek Grzegorz Fiz. Wysokich Energii 6466
Mgr Suchanek Roman Fiz. Komputerowej i Inf. 6449
Dr Tinti Leonardo Fiz. Wysokich Energii
Dr Wąsik Sławomir Fiz. Medycznej i Biofizyki 6472
Mgr Wnuk Katarzyna Fiz. Medycznej i Biofizyki
Dr Wysocka-Kunisz Małgorzata Fiz. Medycznej i Biofizyki 6481
Dr Wyszyński Oskar Fiz. Wysokich Energii
Prof. dr hab. Włodarczyk Zbigniew Fiz. Wysokich Energii 6467
Dr inż. Żabińska - Rakoczy Małgorzata Fiz. Komputerowej i Inf. 6497
Mgr Łysak Agnieszka Fiz. Komputerowej i Inf. 6497

Doktoranci

Mgr Adhikary Haradhan Fiz. Wysokich Energii
Mgr Inż. Bazak Sylwia Fiz. Wysokich Energii
Mgr Bazgir Ali Fiz. Wysokich Energii
Mgr Bondar Yehor Fiz. Wysokich Energii
Mgr Inż. Foks Arkadiusz Fiz. Atomowej i Nanofizyki
Mgr Jafarzade Shahriyar Fiz. Wysokich Energii
Mgr Panova Oleksandra Fiz. Wysokich Energii
Mgr Reyna Valeria Fiz. Komputerowej i Inf.
Mgr Shah Uzair Fiz. Komputerowej i Inf.
Mgr Inż. Stachura Regina Fiz. Atomowej i Nanofizyki
Mgr Trotti Enrico Fiz. Wysokich Energii
Mgr Vereijken Arthur Fiz. Wysokich Energii

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni

Mgr Inż. Drabik Marcin Fiz. Komputerowej i Inf. 6470
Mgr Drogosz Andrzej Fiz. Komputerowej i Inf. 6480
Inż. Kowalczyk Bartłomiej Fiz. Komputerowej i Inf. 6505
Inż. Markowski Adam Fiz. Medycznej i Biofizyki 6455
Mgr Ornal-Wąsik Beata Planowanie 6441
Mgr Inż. Sobota Daniel Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6439, 6461
Mgr Szary Karol Fiz. Atomowej i Nanofizyki 6475
Mgr Szostak Klaudia Sekretariat 6440
Skip to content