Fizykalia

Fizykalia są to coroczne spotkania organizowane
przez studentów dla uczniów gimnazjów i szkół średnich których celem jest popularyzacja fizyki i zachęcenie uczniów do studiowania
Fizyki w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jest to również bardzo atrakcyjna forma spędzenia czasu dla uczniów.

W trakcie Fizykaliów uczniowie szkół średnich uczestniczą w pokazach doświadczeń skupionych w pięciu blokach tematycznych:

  • mechanika,
  • optyka,
  • energia i ciepło w przyrodzie,
  • elektryczność i magnetyzm,
  • płyny (ciecze i gazy),

które są przygotowywane i prezentowane przez studentów – członków Kół Naukowych. W większości pokazów biorą udział sami uczniowie pod nadzorem
prowadzących pokaz.

Atrakcją jest również wystawa meteorytów oraz zwiedzanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
Instytutu Fizyki.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content