Informatyka (inżynierskie)

O kierunku

Podczas studiów na kierunku Informatyka student otrzymuje wiedzę ogólną kierunkową oraz specjalistyczną, a także wiedzę w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi. W zakresie wiedzy ogólnej kierunkowej zaproponowano jednostki wiedzy dające solidne podstawy do studiowania przedmiotów specjalistycznych. Zwrócono szczególną uwagę na grupy przedmiotów, dających gruntowną wiedzę w zakresie:

  • architektury i programowania komputerów z wykorzystaniem nowych języków programowania,
  • podstawowych metod i narzędzi systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i technik multimedialnych, połączonych z technikami przetwarzania i kompresji obrazów,
  • podstaw komputerowego przetwarzania sygnałów i transmisji danych.
  • Ważnym elementem kształcenia jest łączenie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniami, tak aby absolwent nabył również praktyczne umiejętności zawodowe – w tym celu na wyższych latach studenci wykonają projekty oprogramowania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent jest osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych, programowania, pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych w zakresie informatyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka oraz kierunkach pokrewnych.

Skip to content