Laboratorium Fizyki Powierzchni

Dane Kontaktowe

  • Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Marek Pajek
  • Telefon kontaktowy: (41) 349 64 76, (41) 349 62 83
  • Adres mailowy:marek.pajek@ujk.edu.pl
  • Lokalizacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Opis badań

Program badawczy obejmuje badania oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z atomami i powierzchniami poprzez obserwację emitowanego promieniowania rentgenowskiego. W ten sposób są prowadzone badania dynamiki procesów oddziaływania jonów z powierzchniami, w szczególności wytwarzane nanostruktury powierzchniowe, wykorzystując metody spektroskopii rentgenowskiej. Jony w wysokich stanach ładunkowych są wytwarzane w źródle typu EBIT zainstalowanym w systemie EBIS-A, który umożliwia również prowadzenie badań interdyscyplinarnych dotyczących procesów fragmentacji molekuł i biomolekuł oraz oddziaływania jonów z komórkami. Program badawczy laboratorium oparty jest na aktualnych współpracach naukowych z wiodącymi europejskimi ośrodkami badawczymi, w tym ESRF Grenoble i GSI Darmstadt.

Zakres prowadzonych badań

 • Badanie oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z atomami i powierzchniami poprzez obserwację emitowanego promieniowania rentgenowskiego.
 • Badania procesów fragmentacji molekuł wywołanych elektronami.
 • Badanie oddziaływania jonów w wysokich stanach ładunkowych z komórkami żywymi.
 • Badania z zakresu oddziaływania jonów wysokonaładowanych (do stanów ładunkowych q= 50+) z materią w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV).
 • Badania dotyczące oddziaływania elektronów z jonami, atomami i cząsteczkami poprzez obserwację emitowanego promieniowania rentgenowskiego lub analizę mas fragmentów w przypadku procesu fragmentacji cząsteczek w zderzeniach z elektronami.
 • Badania procesów o istotnym znaczeniu technologicznym: procesy atomowe w plazmie (jonizacja/rekombinacja, równowaga), procesy fragmentacji molekuł i biomolekuł elektronami (dynamika fragmentacji, uszkodzenia wiązań, efekty radiacyjne).
 • Badania oddziaływania jonów wysokonaładowanych z powierzchniami (modyfikacja powierzchni, nanostruktury powierzchniowe, badanie struktury elektronowej).
Skip to content