Zakład Fizyki Wysokich Energii (ZFWE)

Tematyka badań

Zakład zgodnie ze swoją nazwą prowadzi badania eksperymentalne i teoretyczne w obszarze fizyki wysokich energii.

Działalność doświadczalna koncentruje się na problematyce zderzeń relatywistycznych jąder atomowych. Uczestniczymy w programach eksperymentalnych NA49 i NA61/SHINE realizowanych akceleratorze SPS w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, w Szwajcarii, a także w przygotowaniu programu MPD, który będzie realizowany przy akceleratorze NICA w Dubnej, w Rosji. Głównym celem tych programów jest poznanie własności silnie oddziaływującej materii, szczególnie w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej.

Badania teoretyczne dotyczą głównie zderzeń relatywistycznych jonów oraz plazmy kwarkowo-gluonowej, a także własności silnie oddziaływujących cząstek czyli hadronów, szczególnie tych egzotycznych zaobserwowanych w ostatnich latach.

Współpraca naukowa

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków
  • Europejskie Centrum Badań Jądrowych (CERN), Genewa, Szwajcaria
  • Instytut Fizyki Jądrowej Uniwersytetu im J. Goethego, Frankfurt nad Menem, Niemcy
  • Departament Fizyki, Uniwersytet Duke, Durham, Płn. Karolina, USA
Skip to content