Władze Instytutu

Dyrektorzy na kadencję 2020-2024

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Pajek
m.pajek@ujk.kielce.pl
Telefon: +48 41 349 64 76

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: dr hab. prof. UJK Maciej Rybczyński
maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 68

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr inż. Przemysław Ślusarczyk
p.slusarczyk@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 64 88

Rada Naukowa Instytutu

dr hab. prof. UJK Banaś Dariusz
prof. dr hab. Broniowski Wojciech
prof. dr hab. Giacosa Francesco
prof. dr hab. Gaździcki Marek
dr Jagodziński Paweł
dr hab. prof. UJK Kankiewicz Paweł
prof. dr hab. Kosztołowicz Tadeusz
dr hab. prof. UJK Kubala Aldona
prof. dr hab. Mrówczyński Stanisław
prof. dr hab. Pajek Marek
dr hab. prof. UJK Rybczyński Maciej
prof. dr hab. Semaniak Jacek
dr hab. prof. UJK Stefanek Grzegorz

Skip to content