Informacje podstawowe

Regulamin studiów

Treść regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dostępny w postaci pliku PDF

Księga procedur

Rejestr procedur ogólnouczelnianych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia znajdą Państwo klikając link do księgi procedur

Hospitacje wykładowców

Harmonogram hospitacji dostępny do wglądu u Dyrektora ds. dydaktycznych

Karty przedmiotów

Wykaz Kart Przedmiotowych znajdą Państwo klikając link do kart przedmiotów

Plany Studiów

Aktualne Plany studiów znajdą Państwo klikając link do planów studiów

Praktyki Zawodowe

Informacje o studenckich praktykach zawodowych realizowanych w Instytucie znajdą Państwo klikając link do informacji o praktykach

Skip to content