Zakład Fizyki Medycznej i Biofizyki (ZFMB)

Tematyka

Profil działalności naukowej Zakładu definiuje jego nazwa.

W zakresie badania skutków oddziaływania promieniowania jonizującego z materiałem biologicznym zbudowano i przeprowadzono dozymetrię układu eksperymentalnego wykorzystującego niskoenergetyczną wiązkę rentgenowską. Moc dawki dla różnych reżimów napromieniania została wyznaczona za pomocą filmu dozymetrycznego Gafchromic EBT2. Wyniki pomiarów dozymetrycznych zostały zweryfikowane poprzez symulacje Monte-Carlo wykonane przy pomocy programu Fluka.

Innym zagadnieniem poruszanym w ramach działalności naukowej Zakładu było badanie procesów dyfuzji zachodzących w układach fizycznych i biologicznych, w szczególności do opisu transportu antybiotyków przez biofilm bakteryjny. W ramach zagadnienia opracowano teoretyczne modele dyfuzji anomalnej i normalnej w wielowarstwowych układach membranowych.

Zainstalowano i uruchomiono pierwsze w Polsce kompleksowe laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT (z wykorzystaniem powszechnie stosowanych urządzeń takich firm jak Varian, Elekta i innych) współpracujący z systemami planowania leczenia RayStation i ProSoma. VERT jest interaktywnym symulatorem pracującym w środowisku rzeczywistości wirtualnej (VR) 3D. Uruchomiony system jest kompleksowym rozwiązaniem dla szkolenia różnych grup zawodowych zaangażowanych w proces planowania i leczenia radioterapeutycznego z wykorzystaniem zewnętrznych wiązek promieniowania jonizującego.

Baza laboratoryjna Zakładu:

  • I Pracownia Fizyczna
  • Pracownia Pokazów Fizycznych
  • Pracownia Fizyki Medycznej
  • Pracownia VERT
  • Laboratorium Interferometrii Laserowej

Współpraca naukowa

  • Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Warszawie
  • Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
Skip to content