Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://rekrutacja.ujk.edu.pl/ .

Na tej stronie dostępne są również wszelkie informacje dotyczące terminów i trybu rekrutacji. (Uwaga! Strona jest chroniona certyfikatem UJK – w razie konieczności prosimy o potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa).

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR), którymi z ramienia Instytutu Fizyki są: dr Ilona Stabrawa (kontakt e-mail ilona.stabrawa@ujk.edu.pl) oraz dr inż. Milena Piotrowska (kontakt e-mail milena.piotrowska@ujk.edu.pl).

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w zakładce Kandydaci > Kierunki studiów: https://wmp.ujk.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/.

Kierunki studiów oferowane w Instytucie Fizyki UJK:

  1. Systemy diagnostyczne w medycynie (studia I stopnia licencjackie (3-letnie), stacjonarne).

  2. Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie (3,5-letnie), stacjonarne) w zakresie:

  • fizyki medycznej,

  • nanotechnologii,

  1. Informatyka (studia I stopnia inżynierskie (3,5-letnie), stacjonarne).

  2. Inżynieria danych (studia I stopnia inżynierskie (3,5-letnie), stacjonarne, prowadzone w języku polskim i angielskim).

  3. Fizyka (studia II stopnia magisterskie (1,5-letnie), stacjonarne) w zakresie:

  • fizyki medycznej,

  • nanotechnologii

Kierunki studiów Systemy diagnostyczne w medycynie, Fizyka techniczna oraz Fizyka prowadzone są we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

Skip to content