Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Karty Przedmiotów

Informatyka

Fizyka techniczna

Program kształcenia dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna [PDF]

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy - Elektroradiologia

Moduł specjalnościowy - Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy - Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Fizyka techniczna - karty obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna - studia stacjonarne [PDF]

Plan studiów dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna - studia niestacjonarne [PDF]

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy - Elektroradiologia

Moduł specjalnościowy - Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy - Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Fizyka II stopnia, trzysemestralne

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy - Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy - Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Courses for exchange students

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka