Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Tematyka prac dyplomowych

Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017 dostępne w formie załącznika Plik PDF

Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2017/2018 dostępne w formie załącznika Plik PDF

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka