Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Wyniki ewaluacji

Analiza oceny pracowników przez studentów (w Instytucie Fizyki)

Analiza oceny pracowników przez studentów (na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym)

Ankiety samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia

  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia - Fizyka technicza I stopień Plik PDF
  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia -Fizyka I stopień Plik PDF
  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia - Fizyka II stopień Plik PDF
  • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia - Informatyka I stopień Plik PDF
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka