Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Rozkłady zajęć

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 20xx/20xx

Rozkłady zajęć dla studentów Instytutu Fizyki są dostępne z poziomu Wirtualnej Uczelni

Link do Wirtualnej Uczelni

 

Rozkłady zajęć dla studentów studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Fizyki dostępne są w zakładce - Studia Podyplomowe

Link do zakładki: Studia Podyplomowe

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka