Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Informacje podstawowe

Regulamin studiów

Treść regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dostępny w postaci pliku PDF

Księga procedur

Rejestr procedur ogólnouczelnianych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia znajdą Państwo klikając link do księgi procedur

Hospitacje wykładowców

Harmonogram hospitacji dostępny do wglądu u Dyrektora ds. dydaktycznych

Karty przedmiotów

Wykaz Kart Przedmiotowych znajdą Państwo klikając link do kart przedmiotów

Plany Studiów

Aktualne Plany studiów znajdą Państwo klikając link do planów studiów

Praktyki Zawodowe

Informacje o studenckich praktykach zawodowych realizowanych w Instytucie znajdą Państwo klikając link do informacji o praktykach

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka