Instutut Fizyki
Studia doktoranckie

Zgodnie z "Zarządzeniem Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie biologii, chemii, fizyki i geografii" od roku 2012 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym prowadzone są studia doktoranckie z fizyki.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów można znaleźć na stronach Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w dziale Studia doktoranckie: http://www.ujk.edu.pl/wmp/?studia-doktoranckie,16.

Informacja o aktualnej ofercie studiów doktoranckich dostępna jest na stronie Uniwersytetu pod adresem: http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-doktoranckie/.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka