Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Studia podyplomowe

Rozkłady zajęć w roku akademickim 20xx/20xx

Aktualnie w Instytucie Fizyki nie są prowadzone studia podyplomowe.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka