Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Programy i harmonogramy

Harmonogramy studiów:

Fizyka

  • Fizyka (fizyka medyczna i fizyka z informatyką) - studia drugiego stopnia,stacjonarne, okres obowiązywania: 2019-2020

Fizyka techniczna

  • Fizyka techniczna (elektroradiologia, fizyka medyczna,nanotechnologia) - studia inżynierskie, pierwszego stopnia, stacjonarne,okres obowiązywania: 2019-2020

Informatyka

  • Kierunek Informatyka (specjalność: Teleinformatyka oraz Technologie informatyczne) - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia,okres obowiązywania: 2018-2019.
  • Kierunek Informatyka (profil ogólnoakademicki) - studia stacjonarne pierwszego stopnia,okres obowiązywania: 2019-2020.

Inżynieria danych

Programy studiów:

Fizyka

  • Fizyka - studia drugiego stopnia,stacjonarne, okres obowiązywania: 2019-2020

Fizyka techniczna

  • Fizyka techniczna - studia inżynierskie, pierwszego stopnia, stacjonarne,okres obowiązywania: 2019-2020

Informatyka

  • Kierunek Informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia,okres obowiązywania: 2019-2020.

Inżynieria danych

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka