Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Materiały do zajęć

Wszystkie materiały umieszone na tej stronie są w formacie PDF. Do ich przeglądania konieczny jest bezpłatny Adobe Reader lub inna przeglądarka plików PDF.

Najnowszą wersję Adobe Readera możesz pobrać klikając w link:
Link do strony pobierania oprogramowania Adobe Acrobat Reader DC.

Inżynieria oprogramowania - dr inż. Małgorzata Żabińska

Modele procesu wytwórczego, etapy [PDF]
Faza strategiczna [PDF]
Faza określenia wymagań [PDF]
Metody porządkowania wymagań funkcjonalnych, Use Cases [PDF]
Modelowanie strukturalne, Opis dziedziny problemu [PDF]
Warunki zaliczenia [PDF]

Fizyka jądrowa - prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Wykład 1 [PDF] - 1.5 MB
Wykład 2-3 [PDF] - 1.7 MB
Wykład 4-6 [PDF] - 4.9 MB
Wykład 7-8 [PDF]
Wykład 9 [PDF]
Wykład 10 [PDF] - 4.3 MB
Wykład 11 [PDF] - 2.0 MB
Wykład 12 [PDF] - 1.9 MB

Metody fizyczne w medycynie - prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Wykład 1 - Mikroskop [PDF] - 2.0 MB
Wykład 2 - Metoda PET [PDF] - 6.6 MB
Wykład 3 - Spektrometria mas [PDF] - 3.6 MB
Wykład 4 - Metody tomografii komputerowej [PDF] - 3.4 MB
Wykład 5 - Aktywacja neutronowa [PDF]
Wykład 6 - Jądrowy rezonans magnetyczny [PDF]
Wykład 7 - Fizyczne podstawy radioterapii [PDF] - 1.4 MB
Wykład 8 - Analiza fluorescencyjna [PDF] - 3.8 MB

Podstawy fizyki - Elektryczność i magnetyzm - prof. dr hab. Jacek Semaniak

Wykład 1 - Pola [PDF]
Wykład 2 - Pole elektryczne [PDF] - 2.1 MB
Wykład 3 - Prawo Gaussa [PDF]
Wykład 4 - Potencjał [PDF]
Wykład 5 - Energia [PDF]
Wykład 6 - Przewodniki [PDF]
Wykład 7 - Kondensatory [PDF]
Wykład 8 - Dielektryki [PDF]
Wykład 9 - Pola w dielektrykach [PDF]

I pracownia fizyczna oraz pracownia Biofizyki

Regulamin oraz instrukcje do ćwiczeń realizowanych w ramach I Pracowni Fizyki oraz Biofizyki znajdują się na stronie Zakładu Fizyki Molekularnej.
Link do strony: http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfmo/materialy.html

II pracownia fizyczna A

Regulamin II Pracowni Fizycznej [PDF]
Ćw. 1 Wyznaczanie współczynników załamania ośrodków ciekłych i gazowych za pomocą interferometru [PDF]
Ćw. 2 Pomiary spektrofotometryczne: wyznaczanie ekstynkcji roztworów i filtrów barwnych [PDF]
Ćw. 3 Wyznaczanie ekstynkcji roztworów i filtrów barwnych za pomocą fotometru Pulfricha [PDF]
Ćw. 4 Badanie podstawowych parametrów lasera He-Ne [PDF]
Ćw. 5 Badanie zjawiska Faradaya [PDF]
Ćw. 6 Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego [PDF]
Ćw. 7 Wyznaczanie e/m za pomocą poprzecznego pola magnetycznego [PDF]
Ćw. 8 Doświadczenie Millikana [PDF]
Ćw. 9 Badanie ruchów Browna z użyciem kamery CCD [PDF]
Ćw.10 EPR - Elektronowy Rezonans Paramagnetyczy [PDF]
Ćw.11 Zjawisko Zeemana [PDF]
Ćw.12 Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych [PDF]
Ćw.13 Analiza widmowa spektralnych lamp gazowych przy użyciu spektrogoniometru [PDF]
Ćw.14 Badanie efektu Halla [PDF]

II Pracownia fizyczna B (pracownia jądrowa)

Regulamin Pracowni Jądrowej [PDF]
Wykaz ćwiczeń [PDF]
Literatura [PDF]

Ćw. 1 Badanie zależności natężenia promieniowania gamma od odległości źródła kobaltowego od detektora. [PDF]
Ćw. 2 Pomiar skażeń promieniotwórczych wody (i powietrza). [PDF]
Ćw. 3 Wyznaczanie krzywej absorpcji promieniowania gamma . [PDF]
Ćw. 4 Wyznaczanie czasu martwego licznika Geigera-Müllera metodą dwu źródeł. Badanie statystycznego charakteru rozpadów promieniotwórczych. [PDF]
Ćw. 5 Spektrometria promieniowania alfa.[PDF]
Ćw. 6 Aktywacja neutronowa. Wyznaczanie krzywej aktywacji i półokresu rozpadu izotopów promieniotwórczych.[PDF]
Ćw. 8 Pomiar i analiza widm monoenergetycznego promieniowania gamma za pomocą detektora scyntylacyjnego z oprogramowaniem Genie 2000.[PDF]

Instructions in english:

Ex. 2 Measurement of Beta type radioactive contaminationin water and air samples [PDF]
Ex. 3 Determination of gamma-ray absorption curve [PDF]

Ćwiczenia z fizyki medycznej - w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Ćw. 1 Oddziaływanie fotonów z materią - Wyznaczanie współczynnika osłabienia liniowego stopu Woode’a [PDF]
Ćw. 2 Warstwa połowiąca WP [PDF]
Ćw. 3 Wyznaczenie zależności mocy dawki od odległości [PDF]
Ćw. 4 Film rentgenowski jako detektor promieniowania - wyznaczenie krzywej zaczernienia [PDF]
Ćw. 5 Charakterystyka wiązek fotonów generowanych w medycznym akceleratorze liniowym [PDF]

III Pracownia fizyczna (zdalna)

Materiały wideo do zajęć z III Pracowni fizycznej.Ćwiczenie - Spektroskopia fotoelektronów (XPS).

  • Prezentacja układu pomiarowego [MP4]
  • Uruchamianie systemu [MP4]
  • Przygotownanie próbek [MP4]
  • Zapowietrzanie układu [MP4]
  • Montaż próbek i pompowanie układu [MP4]
  • Sputtering jonowy [MP4]
  • Trasfer LL-XPS [MP4]

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka