Instutut Fizyki
Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich reguluje Uchwała Nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pełna treść uchwały: Treść uchwały.

Pełny tekst regulaminu: Tekst regulaminu.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka