Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Kielecki

Informacje:

Kielecki oddział PTF i jego członkowie aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz upowszechniania fizyki i astronomii w regionie:

 • organizują cotygodniowe seminaria naukowe w Instytucie Fizyki UJK,
 • wraz ze Studenckimi Kołami Naukowymi w IF UJK organizują coroczną dwudniową imprezę Fizykalia.  Uczniowie szkół słuchają referatów, oglądają pokazy zjawisk fizycznych, samodzielnie wykonują doświadczenia oraz uczestniczą w lekcjach fizyki prowadzonych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych symulujących zjawiska fizyczne,
 • współorganizują coroczny Regionalny Konkurs Multimedia i Dydaktyka promujący wykorzystanie technik multimedialnych w nauczaniu fizyki, astronomii i informatyki,
 • systematycznie organizują pokazy zjawisk fizycznych i astronomicznych dla uczniów w pracowniach oraz planetarium i obserwatorium astronomicznym IF UJK,
 • prowadzą koło naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pomagają w organizacji konkursu fizycznego dla uczniów gimnazjów,
 • prowadzą badania naukowe – główne kierunki to: zderzenia atomowe, spektroskopia rentgenowska, zderzenia jądrowe przy wysokich energiach, fizyka plazmy kwarkowo-gluonowej, biofizyka, fizyka medyczna, dydaktyka fizyki,
 • uczestniczą w eksperymentach NA49 i NA61 (CERN), w SPARC - Stored Particle Atomic Research Collaboration, współtworzą wirtualny instytut Physics of Strongly Interacting Matter at High Densities,
 • współpracują w regionie m. in. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii i ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Sprawozdania z działalności Kieleckiego Oddziału PTF:

PTF 2016 [Pobierz plik PDF]

PTF 2015 [Pobierz plik PDF]

PTF 2014 [Pobierz plik PDF]

PTF 2013 [Pobierz plik PDF]

PTF 2012 [Pobierz plik PDF]
PTF 2011 [Pobierz plik PDF]
PTF 2010 [Pobierz plik PDF]
PTF 2009 [Pobierz plik PDF]
PTF 2008 [Pobierz plik PDF]

Zarząd

Skład Zarządu Kieleckiego Oddziału PTF

 1. Przewodniczący Zarządu – dr Małgorzata Wysocka–Kunisz (malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl)
 2. Skarbnik – dr Agnieszka Wojtaszek-Szwarc (agnieszka.wojtaszek@ujk.edu.pl)
 3. Sekretarz – dr Maciej Rybczyński (maciej.rybczynski@ujk.edu.pl)
 4. Członek Zarządu – dr Aldona Kubala–Kukuś (aldona.kubala-kukus@ujk.edu.pl)

Komisja Rewizyjna

 1. prof. zw. dr hab. Zbigniew Włodarczyk - przewodniczący
 2. mgr inż. Marcin Drabik
 3. dr Grzegorz Stefanek

Korespondent oddziału: dr Aldona Kubala–Kukuś

Delegaci na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 1. dr Małgorzata Wysoka–Kunisz

 

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka