Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Projekty Unijne

Projekt "PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja - Sukces"
Fizyka Techniczna, specjalność Elektroradiologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) - Zadanie 11

W ramach kierunku studiów Fizyka Techniczna (specjalność elektroradiologia) prowadzonego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2011/2012 na I roku rozpoczęły studia 33 osoby na studiach stacjonarnych i 27 osób na studiach niestacjonarnych.
Studenci zostali włączeni do projektu "PROGRES - Program rozwoju: Gospodarka - Edukacja - Sukces", zadanie 11: uruchomienie nowego kierunku Fizyka Techniczna.

  • Okres realizacji projektu: 01.09.2010 - 31.07.2014
  • Strona domowa projektu: http://progres.ujk.edu.pl/news.php
  • Opieka merytoryczna i organizacyjna dla kierunku Fizyka Techniczna: dr Aldona Kubala-Kukuś

W ramach projektu studenci, a także kadra naukowo-dydaktyczna, uczestniczyli w różnorodnych formach wsparcia naukowo-dydaktycznego.
Aby dowiedzieć się więcej o rezultatach projektu i formach wsparcia zapraszamy do zapoznania się z trescią sprawozdania dostępnego w formie pliku [PDF]

Projekt "grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych"

Projekt grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych skierowany był do studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012 na kierunku Fizyka Techniczna studiów stacjonarnych I stopnia.

  • Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2011 - 30 czerwca 2015
  • Opieka merytoryczna i organizacyjna dla kierunku Fizyka Techniczna: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
  • Aby dowiedzieć się więcej o rezultatach projektu i formach wsparcia zapraszamy do zapoznania się z trescią sprawozdania dostępnego w formie pliku [PDF]

     

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka