Instutut FizykiPlany i programy studiów

Plany studiów doktoranckich:

Uchwała nr 94/2016 Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę 65/2014 z dnia 18 września 2014 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UJK w dyscyplinie biologii, chemii, fizyki i geografii od roku akademickiego 2016/2017

Plany studiów doktoranckich

Programy studiów doktoranckich:

Uchwała nr 95/2016 Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Ramowego programu 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UJK w dyscyplinie biologii, chemii, fizyki i geografii od roku akademickiego 2016/2017

Programy studiów doktoranckich

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka