Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Studia podyplomowe

Aktualnie nie jest prowadzona rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Fizyki.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka