Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Kalendarz zajęć

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie:

 § 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2021 – 27.02.2022

zajęcia dydaktyczne

01.10.2021 – 22.12.2021

ferie zimowe

23.12.2021 – 02.01.2022

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2022 – 31.01.2022

zimowa sesja egzaminacyjna

01.02.2021 – 12.02.2022

dni wolne od zajeć dydaktycznych

12.11.2021, 07.01.2022

przerwa międzysemestralna

13.02.2022 – 18.02.2022

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

19.02.2022 – 27.02.2022

SEMESTR LETNI

28.02.2022 – 30.09.2022

zajęcia dydaktyczne

28.02.2022 – 13.04.2022

wakacje wiosenne

14.04.2022 – 19.04.2022

zajęcia dydaktyczne c.d.

20.04.2022 – 22.06.2022

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2022, 17.06.2022

letnia sesja egzaminacyjna

23.06.2022 – 09.07.2022

wakacje letnie

10.07.2022 – 15.09.2022

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2022 – 24.09.2022

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2021/2022

25.09.2022 – 28.09.2022

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka