Instutut FizykiKierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia

dla kierunku Fizyka:

 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr Andrzej Dąbrowski
 • Dr Janusz Krywult
 • Mgr Karol Szary

Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Paweł Wołowiec (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Przedstawiciel studentów:

 • Inż Sylwia Bazak, Fizyka II stopień

dla kierunku Fizyka Techniczna:

 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Aldona Kubala-Kukuś
 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr Monika Biernacka
 • Dr Radosław Maj
 • Mgr inż. Marcin Drabik
 • Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Przedstawiciel studentów:

 • Grzegorz Wesołowski (Fizyka Techniczna I stopień)

dla kierunku Inżynieria Danych:

 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Prof. Dr hab. Wojciech Broniowski
 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr Przemysław Ślusarczyk
 • Inż. Bartłomiej Kowalczyk
 • Interesariusze zewnętrzni:

 • Mgr Norbert Łapacz (Man Complex)

  Przedstawiciel studentów:

 • Małgorzata Myszona (Inżynieria danych I stopień)

Harmonogramy prac KZPK

Sprawozdania z prac KZPK

 • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Programów Kształcenia dla kierunku Fizyka dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2015/2016 dostępny w formie załącznika Plik PDF
 • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Programów Kształcenia dla kierunku Fizyka Techniczna I st. dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2016/2017 dostępny w formie załącznika Plik PDF
 • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Programów Kształcenia dla kierunku Fizyka II st. dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2016/2017 dostępny w formie załącznika Plik PDF
 • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Programów Kształcenia dla kierunku Informatyka st. dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2016/2017 dostępny w formie załącznika Plik PDF
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka