Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia

dla kierunku Fizyka:

 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr hab. Aldona Kubala-Kukuś - koordynator KZJK
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Andrzej Dąbrowski
 • Dr Janusz Krywult
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • Mgr Paweł Wołowiec – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Mgr Karol Szary
 • Inż. Anżelika Zielonka - przedstawicielka studentów

dla kierunku Fizyka Techniczna:

 • dr hab. Aldona Kubala-Kukuś – koordynator KZJK
 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Radosław Maj
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk
 • Mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska – interesariusz zewnętrzny (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Mgr inż. Marcin Drabik
 • Aleksandra Malinowska – przedstawicielka studentów

dla kierunku Informatyka:

 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr hab. Grzegorz Stefanek
 • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk – koordynator KZJK
 • Dr inż. Tomasz Ruść
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • Dr Paweł Kankiewicz
 • Mgr Norbert Łapacz – interesariusz zewnętrzny (Man Complex)
 • Inż. Bartłomiej Kowalczyk
 • Jan Adamczyk – przedstawiciel studentów
  • dla kierunku Inżynieria Danych:

   • Prof. Dr hab. Wojciech Broniowski
   • Dr hab. Maciej Rybczyński
   • Dr inż. Przemysław Ślusarczyk – koordynator KZJK
   • Dr inż. Tomasz Ruść
   • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
   • Mgr Norbert Łapacz – interesariusz zewnętrzny (Man Complex)
   • Inż. Bartłomiej Kowalczyk
   • inż. Małgorzata Myszona – przedstawicielka studentów

   Harmonogramy prac KZJK w roku akademickim 2020/21"

   Sprawozdania z ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów efektów kształcenia

   • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Jakości Kształcenia dla kierunku Fizyka dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2019/2020 dostępny w formie załącznika Plik PDF
   • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Jakości Kształcenia dla kierunku Fizyka Techniczna II st. dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2019/2020 dostępny w formie załącznika Plik PDF
   • Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Jakości Kształcenia dla kierunku Informatyka I st. dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2019/2020 dostępny w formie załącznika Plik PDF
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka