Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://www.ujk.kielce.pl/rekrutacja/. Na tej stronie dostępne są również wszelkie informacje dotyczące terminów i trybu rekrutacji.
(Uwaga! Strona jest chroniona certyfikatem UJK - w razie konieczności prosimy o potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa).

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR), którymi z ramienia Instytutu Fizyki są Panie: dr Monika Biernacka oraz mgr inż. Milena Piotrowska. Kompletny wykaz i dane teleadresowe członków WKR znajdą Państwo w zakładce rekrutacja 2019/2020 na stronie internetowej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych: http://www.ujk.edu.pl/wmp/rekrutacja.

Kierunki studiów oferowane w Instytucie Fizyki:

 1. Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne w zakresie:
  • fizyki medycznej (prowadzonej we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii)
  • elektroradiologii - (dla osób chcących pracować na stanowisku elektroradiologa w służbie zdrowia - zgodnie z nową ustawą)
  • nanotechnologii

 2. Informatyka (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

 3. Fizyka (studia II stopnia 1,5-letnie) w zakresie:
  • fizyki medycznej
  • nanotechnologii

 4. Inżynieria Danych (studia I stopnia 3.5-letnie,prowadzone w języku polskim i angielskim).
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka