Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Koła naukowe

W Instytucie Fizyki działają obecnie cztery koła naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Informatyków SOLUTION

e-mail: pslusarczyk@ujk.edu.pl
Bud. G, pok. A5

Koło skupia studentów informatyki, którzy pragną pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć informatyki i dyscyplin pokrewnych, a także dzielić się własnymi pomysłami i osiągnięciami, w tym także z zakresu praktycznych zastosowań informatyki.

Opiekun Koła:

dr Przemysław Ślusarczyk
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
pslusarczyk@ujk.edu.pl
pok. A5

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Kwant

e-mail: kwant@ujk.edu.pl

Koło KWANT skupia Studentów fizyki, którzy chcą pogłębić wiedzę fizyczną poprzez niekonwencjonalnie prowadzone zajęcia, pracę własną polegającą na przygotowywaniu referatów i doświadczeń na interesujące ich temat. KWANT-owcy biorą udział w sesjach i konferencjach Kół Naukowych oraz uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach przedstawiając przygotowane pod kierunkiem Opiekuna Koła prace naukowe.

Cyklicznie Opiekun Koła organizuje wyjazd studentów Fizyki technicznej i Fizyki do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie studenci zapoznają się z zasadą działania reaktora, zwiedzają reaktor (jeśli jest włączony, obserwują promieniowanie Czerenkowa). Uczestniczą też w specjalistycznym wykładzie i zwiedzają Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych. Wyjazdy są możliwe dzięki życzliwości Pani dr Małgorzaty Wysockiej-Kunisz – Przewodniczącej Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, która zawsze sponsoruje wysoką kwotą z funduszy PTF wyjazd do NCBJ (DZIĘKUJEMY!).

AKTUALNOŚCI:

Najbliższy wyjazd do NCBJ - 12 czerwca 2018r. – zwiedzać reaktor będą studenci Fizyki technicznej (wraz z opiekunem SKNF KWANT dr Urszulą Majewską).

Członkowie Koła w osobach inż. Natalii Furmańczyk, inż. Reginy Stachury i inż. Tomasza Berlińskiego brali udział w 44 Zjeździe Fizyków Polskich, który odbył się w dniach 10-15.09.2017r. we Wrocławiu. Przedstawili w formie plakatów (w przygotowaniu których pomagała Opiekun Koła) wyniki swoich badań naukowych, które były tezą ich prac inżynierskich: Pani Natalia - Określenie składu pierwiastkowego haloizytu metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją długości fali (WDXRF) i spektroskopii fotoelektronów (XPS), [PDF]. Pani Regina - Określenie składu pierwiastkowego surowicy krwi osób z rakiem żołądka metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej TXRF, [PDF]. Pan Tomasz - Modelowanie procesów produkcji cząstek w strunowych modelach zderzeń relatywistycznych jąder atomowych [PDF].

O swojej przygodzie naukowej na Zjeździe Fizyków Panie Natalia i Regina opowiedziały na III Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych organizowanej w trakcie Dni Jakości Kształcenia (25.04.2018r.) Prezentacje studentów dostepne pod linkiem: [PDF1], [PDF2]. .Również Pani Anna Wawrzyniec brała udział w tej konferencji, opowiadając o „Magii promieniowania X”. Wszystkie Panie reprezentowały oba „fizyczne” Koła Naukowe z Instytutu Fizyki: KWANT i NEUTRINO

Sprawozdania z działalności naukowej koła:

2006/2007 [PDF]

2008/2009 [PDF]

2012/2013 [PDF]

2013/2014 [PDF]

2014/2015 [PDF]

2015/2016 [PDF]

2016/2017 [PDF]

Opiekun Koła:

dr Urszula Majewska
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
u.majewska@ujk.edu.pl
tel. (041) 349-64-63

Studenckie Koło Naukowe Neutrino

Celem działalności Koła jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wykłady, uzupełniane pokazami i doświadczeniami, mają po części charakter interdyscyplinarny, ukazując związki fizyki z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak biologia, matematyka, chemia i informatyka. Zajęcia skierowane są dla uczniów interesujących się nie tylko fizyką, ale również innymi naukami przyrodniczymi. Zajęcia prowadzone są głównie przez naukowców UJK zajmujących się naukami przyrodniczymi, ale również przez pracowników innych ośrodków naukowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Cotygodniowe spotkania, w przygotowaniu i prowadzeniu których aktywnie uczestniczą członkowie Koła, odbywają się w Instytucie Fizyki UJK. Forma prowadzonych zajęć to:

  • zajęcia na pracowni fizycznej (uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia),
  • wykłady z fizyki z pokazami,
  • wykłady z fizyki z doświadczeniami,
  • pokazy z fizyki.

Sprawozdania z działalności naukowej koła:

2005/2006 [PDF]

2006/2007 [PDF]

2007/2008 [PDF]

2008/2009 [PDF]

2009/2010 [PDF]

2010/2011 [PDF]

2011/2012 [PDF]

2012/2013 [PDF]

2013/2014 [PDF]

2014/2015 [PDF]

Opiekun Koła:

dr Aldona Kubala-Kukuś
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
a.kubala-kukus@ujk.edu.pl
tel. (041) 349-64-79

Studenckie Koło Naukowe Astronomów Kwazar

e-mail: kwazar@ujk.edu.pl

Koło skupia studentów szczególnie zainteresowanych astronomią, co w przypadku naszego Instytutu posiadającego dobrze wyposażone Obserwatorium astronomiczne nie ogranicza się tylko do badań teoretycznych ale daje możliwość uczestniczenia i dokumentowania ciekawych zjawisk astronomicznych. Wyniki swojej pracy prezentują na studenckich konferencjach naukowych. W swojej pracy studenci nie zapominają o działalności popularyzującej astronomię wśród mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Od kilku lat członkowie Koła organizują obserwacje astronomiczne ciekawych zjawisk na niebie. Z pracownikami Zakładu Astrofizyki UJK prowadzą otwarte obserwacje Marsa w wielkiej opozycji, przejścia Merkurego i Wenus przed tarczą Słońca, częściowego zaćmienia Słońca i Księżyca oraz roju meteorytów. Ponadto organizują wyjazdy obserwacyjne do szkół regionu, oraz konkursy dla młodzieży. Członkowie Koła aktywnie włączają się w działalność promującą Uczelnię. Są współorganizatorami Fizykaliów, biorą udział w Kieleckim Festiwalu Nauki oraz pomagają w przeprowadzeniu Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Zakład Astrofizyki UJK i Kieleckie Kuratorium Oświaty.

Opiekun Koła:

dr Janusz Krywult
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
j.krywult@ujk.edu.pl
tel. (041) 349 64 85

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka