REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FIZYKA!

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach informuje o trwającej rekrutacji na studia II-go stopnia magisterskie na kierunku Fizyka. Są to studia stacjonarne trwające 3 semestry, rozpoczynające się w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego (marzec 2024) i kończące się tytułem zawodowym magistra Fizyki. Obecnie na studiach oferowane są ścieżki kształcenia w zakresie fizyki medycznej (we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach) oraz nanotechnologii. Na studia mogą rekrutować się absolwenci studiów inżynierskich na kierunkach Fizyka, Fizyka techniczna, Systemy diagnostyczne w medycynie i innych kierunków pokrewnych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków Fizyka lub Fizyka techniczna przyjmowani są na studia na podstawie rankingu dyplomów, przy czym minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów to 3,5. Absolwenci kierunków z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz kierunków pokrewnych przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia na przygotowują do zastosowania metod fizyki w medycynie (projektowanie, integracja oraz eksploatacja nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych m.in. w onkologii) oraz w przemyśle technologicznym (wykorzystanie zaawansowanych technik badania materiałów). Studiowanie na kierunku Fizyka stwarza również możliwości rozwoju kariery naukowej i kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej UJK.

https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Terminy:

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 25 lutego 2024

– rozmowa kwalifikacyjna: 26 lutego 2024

– ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 27 lutego 2024

– przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia: 28-29 lutego 2024

Uwaga: studenci rozpoczynający obecnie naukę, w ramach Projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ,,Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”, będą mieli możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia (kursy i szkolenia, stypendia dla najbardziej aktywnych naukowo studentów, staże u pracodawców, wizyty studyjne, spotkania z pracodawcami, udział w konferencjach).

Skip to content