Konferencje i Warsztaty

BIOMEDIAG Subgroup Workshop (21-23.04.2021, Online) w ramach projektu COST ACTION CA18130 ENFORCE (https://lmr.ujk.edu.pl/biomediag/)

Workshop date: 21-23 of April 2021

Workshop organizer: Institute of Physics at Jan Kochanowski University (UJK) and Holy Cross Cancer Center (Kielce, Poland); Dariusz Banaś and Aldona Kubala-Kukuś, leaders of the BIOMEDIAG subgroup of ENFORCE-TXRF COST CA18130 action.

General aims: The BIOMEDIAG SG aims to foster the knowledge exchange and the development of a joint research agenda about using TXRF in the new and emerging applications for advanced elemental analysis of biological and medical samples, acting transversely to all the Action working groups (WG1, WG2, WG3 and WG4) coherently with their specific objectives. This workshop acts as a stakeholders platform bringing together scientists with interest in biological and medical applications, promoting the TXRF technique for the analysis of biological (plants and animals) and medical (human) samples.

Topics:

 • Typical biological and medical samples analyzed by TXRF: aim of the studies, technical details of the measurements.
 • Application of TXRF in laboratory diagnostics of human biological material samples.
 • Standards/reference materials (biological and medical)
 • Available in the literature and new procedures for the preparation of selected biological and medical samples for the TXRF analysis.
 • TXRF instrumentation and laboratory equipment useful in the context of biomedical analysis.
 • Presentation of other independent techniques used for elemental analysis of the biological and medical samples and comparisons of their features with the TXRF method.
 • Further research direction (e.g. Development and verification of easy to implementation procedures allowing routine measurements with low detection limits for metals, metalloids and non-metals).
 • Promotion of the ISO/IEC 17025:2017 standard “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”.

 

Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions

Place and date of the conference: Kielce, November 4-6,2016

Instabilities play an important dynamical role in relativistic heavy-ion collisions and fluctuations of various collisions
characteristics carry information about the process. The workshop objective is to discuss recent developments in the field
of relativistic heavy-ion collisions with a special emphasis on instabilities and fluctuations.

For more details visit conference webpage:
http://www.ujk.edu.pl/strony/mryb/12thworkshop/index.php

18th International Conference Physics of Highly Charged Ions

Place and date of the conference: Kielce, September 11-16,2016

HCI 2016 is the 18th in a series of International Conferences on the Physics of Highly Charged Ions.

The field of highly charged ions has seen in the last years a promising evolution originating from bold progress in theory
and significant advances in experimental techniques.

The Kielce HCI 2016 conference aims at bringing together experimentalists and theoreticians from a wide range of fields:

  • Fundamental Aspects, Structure and Spectroscopy
  • Collisions with Electrons, Ions, Atoms and Molecules
  • Interaction with Clusters, Surfaces and Solids
  • Interactions with Photons and Plasmas
  • Strong Field and Ultrafast Processes
  • Production, Experimental Developments and Applications

 

For more details visit conference webpage:

http://www.ujk.edu.pl/hci2016/

II Szkoła Kosmologiczna w Kielcach

II Szkoła Kosmologiczna ,Introduction to Cosmology” – odbyła się pomiędzy 11 a 24 lipca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Uczestnikami Szkołu Kosmologicznej byli pracownicy nauki, doktoranci i studenci. Wykłady prowadzone były przez
naukowców z Francji, Japonii, Niemiec, Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Program zajęć objął zarówno badania
teoretyczne, zmierzające do zrozumienia wielkoskalowej budowy i ewolucji Wszechświata, jak i najnowsze osiągnięcia obserwacyjne,
dotyczące m.in. mikrofalowego promieniowania tła, galaktyk, ich budowy i przestrzennego rozmieszczenia oraz zagadnienia związane
z ciemna materią i energią.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej:

http://www.cosmology-school.ujk.edu.pl/

Zastosowania Matematyki w Biologii i Medycynie

XXII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie,odbyła się w Sandomierzu (w hotelu Sarmata) w dniach 5-9 września 2016 .Za organizację konferencji odpowiadał Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Rektora UJK prof. Jacka Semaniaka. Organizację konferencji wspomogło również Warsaw Center of Mathematics and Computer Science. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Konferencja ma na celu szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami reprezentującymi nauki matematyczne, przyrodnicze i medyczne oraz propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. Pożądanym jest, aby naukowcy reprezentujący tak odległe dziedziny uczestniczyli razem we wspólnych konferencjach mających charakter interdyscyplinarny. Spotkania takie wpisują się w światowy trend rozwoju nauki, bowiem stymulują one rozwój zarówno nauk przyrodniczych, jak i matematycznych.

Konferencje tego cyklu są organizowane corocznie przez ośrodki akademickie z całego kraju.
W tym roku w konferencji w Sandomierzu wzięło udział 66 naukowców reprezentujących nauki przyrodnicze oraz nauki ścisłe, wśród nich 3 zaproszonych zagranicznych wykładowców, wygłoszonych zostało 50 wykładów. Sesja inauguracyjna odbyła się 6 września w Sali Rycerskiej Zamku królewskiego w Sandomierzu, na którą zaproszeni bili mieszkańcy Sandomierza, w szczególności uczniowie szkół średnich. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej:
http://kkzmbm.mimuw.edu.pl

43 Zjazd Fizyków Polskich

Oddział Kielecki PTF był organizatorem XLIII Zjazdu Fizyków Polskich . Zjazd odbył
się w dniach: 6-11 września 2015 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Tegoroczny Zjazd, po raz
pierwszy odbywający się w Kielcach, nawiązywał do 95-tej rocznicy powstania Polskiego
Towarzystwa Fizycznego, Międzynarodowego Roku Światła, a także setnej rocznicy
sformułowania przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności. W Zjeździe i wydarzeniach towarzyszących takich jak konferencja naukowo-dydaktyczna dla
nauczycieli „Nauczanie fizyki – w różnorodności siła”, konferencja dla uczniów „Multimedia
i dydaktyka” wraz z finałem konkursu oraz wykład popularnonaukowy dla uczniów, wzięło
udział łącznie około 900 osób. W czasie Zjazdu goszczono w Kielcach przedstawicieli Europejskich Towarzystw Fizycznych, fizyków pracujących w kraju i za granicą, nauczycieli
fizyki, studentów, doktorantów i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu znajdą Państwo na stronie domowej tego wydarzenia:
http://www.43zfp.kielce.pl/

Szkoła Kosmologiczna w Kielcach

W dniach 15-25.07.2015 roku odbyła się w Instytucie Fizyki UJK w Kielcach pierwsza Szkoła Kosmologiczna. To wyjątkowa okazja do zapoznania się z aktualnymi trendami panującymi w kosmologii zarówno na płaszczyźnie obserwacyjnej jak i teroetycznej. Wykłady prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.Wiecej informacji, w tym program wystąpień znajdą Państwo na oficjalnej stronie tego wydarzenia:
http://cosmology-school.ujk.edu.pl

Various Faces of QCD

W dniach 10-11 maja 2014 roku odbyło się w Instytucie Fizyki UJK pierwsze sympozjum Sekcji Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego
Towarzystwa Fizycznego zatytułowane Various Faces of QCD czyli Różne oblicza chromodynamiki kwantowej. Podczas dwudniowego spotkania,
w którym wzięło udział 50 fizyków pracujących w polskich placówkach badawczych, wygłoszono 24 referaty przedstawiające różne aspekty
chromodynamiki kwantowej – teorii oddziaływań silnych. Informacja o całej imprezie wraz z programem i slajdami prezentowanych referatów
dostępna jest na stronie
http://qcd2014.ujk.edu.pl

Wystawa interaktywna: „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”

Pomiędzy 24 a 29 kwietnia 2014 roku Instytut Fizyki i Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z grupą instytucji naukowych
organizowali dużą, interaktywną wystawę „Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”.

Wystawa przybliżyła najważniejsze informacje na temat życia prof. Jana Czochralskiego, jego metody otrzymywania kryształów,
właściwości i metod ich badania. Drugim ważnym zadaniem wystawy było przybliżenie społeczeństwu światowych osiągnięć polskich
naukowców w dziedzinie technologii materiałowej, począwszy od wędrujących po marsie półprzewodników wykorzystywanych w detektorach
podczerwieni, poprzez polski monokryształ GaN- podstawę „niebieskiej optoelektroniki” a na grafenie skończywszy.Atrakcyjność wystawy zapewniły eksperymenty realizowane na ponad 25 interaktywnych
stanowiskach przygotowanych przez studentów PW i firmy współpracujące.

X Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions

W dniach 13 – 15 grudnia 2013 roku odbył się w Instytucie Fizyki UJK X Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions
zainicjowane przed laty w Kielcach coroczne spotkanie fizyków pracujących w Polsce, zajmujących się fizyką zderzeń relatywistycznych jonów.
Ze względu na gości z zagranicy, a także obcokrajowców zatrudnionych w polskich instytucjach językiem spotkań jest angielski.
Tematem wiodącym tegorocznej imprezy była parafraza tytułu słynnego artykułu Eugena Wignera Unreasonable effectiveness of statistical
approaches to high-energy collisions
, czyli nieuzasadniona efektywność statystycznego podejścia do zderzeń wysokich energii.
Chodziło o wyjaśnienie dlaczego modele statystyczne, pomimo wątpliwości co do ich stosowalności,
świetnie opisują zderzenia rozpędzonych jąder atomowych. Podczas trzydniowego spotkania, w którym wzięło udział 60 fizyków,
wygłoszono 30 referatów. Informacja o całej imprezie wraz z programem i slajdami prezentowanych referatów dostępna jest na stronie
http://www.ujk.edu.pl/strony/mryb/10thworkshop/index.html .

International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2012)

Konferencja International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2012) odbyła się w Instytucie Fizyki UJK w dniach 16 – 21 września 2012 roku.
Zgromadziła blisko setkę światowej klasy ekspertów z dziedziny fizyki zderzeń hadronowych i jądrowych przy najwyższych energiach,
na czele z noblistą Prof. Frankiem Wilczkiem z MIT. W ramach programu wygłoszono 64 referaty podzielone na 7 sesji tematycznych.
W świetle wyników dostarczanych obecnie przez Wielki Zderzacz Hadronów (LHC w CERN) oraz inne przeprowadzane eksperymenty wysokich energii
(na akceleratorach RHIC w Brookhaven National Laboratory, SPS w CERN, czy w obserwatorium Pierre Auger w Argentynie)
tematyka konferencji ISMD była niezwykle aktualna i dotyczyła najbardziej fundamentalnych wyzwań poznawczych dotyczących struktury materii
i natury oddziaływań silnych. Sesje tematyczne dotyczyły

 • wczesnej dynamiki w zderzeniach ciężkich jonów
 • diagramu fazowego silnie oddziałującej materii
 • procesów miękkich i hydrodynamiki
 • dżetów i fizyki twardej
 • procesów przy małych wartościach zmiennej x Bjorkena, dyfrakcji i procesów półtwardych
 • fizyki neutrin i astrofizyki cząstek elementarnych
 • cząstki Higgsa i nowej fizyki

 

W konferencji brali udział również studenci i doktoranci zajmujący się tematyką oddziaływań silnych,
dla których referaty stanowiły znakomite źródło wiedzy o najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie.
Referat popularny Franka Wilczka pt. „Quantum Beauty” przyciągnął również zainteresowaną młodzież szkół średnich,
co z pewnością przyczyniło się do popularyzacji fizyki i naszego ośrodka wśród społeczeństwa woj. świętokrzyskiego.

Pisemne wersje referatów zostały opublikowane w Acta Physica Polonica B (Conf. Proc.) vol. 6 (2013) no. 2.

Projekt Feniks

Projekt FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji
naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.
Projekt realizowany był w konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie: 1.X.2008 – 31.V.2012.

Cele projektu realizowane w trakcie jego trwania:

 • rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata – czyli „odkrywanie” fizyki
 • rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów poprzez skorelowane, urozmaicone i poszerzone prezentowanie zjawisk fizycznych w oparciu o doświadczenia (pokazowe i pomiarowe) wykonywane przez uczniów i nauczycieli
 • realizacja programu dydaktycznego „od ucznia – nowicjusza do ucznia – eksperta”.

Wystawa interaktywna „Wielki Zderzacz Hadronów – jak to działa?

W dniach 17 – 25 października 2009 roku zaprezentowano w naszym instytucie interaktywną wystawę pt. „Wielki Zderzecz Hadronów – jak to działa?”.
Przedstawiony został model zderzacza i modele czterech wielkich detektorów.
Na kilkunastu stanowiskach pokazane zostały różne elementy całego urządzenia, objaśniono ich funkcje i sposób działania.
Przewodnikami po wystawie byli fizycy zaangażowani w te badania.
Wystawa objechała już dziesięć miast (Warszawa, Kraków, Tarnów, Poznań, Gliwice, Toruń, Lublin, Białystok, Gdańsk, Katowice),
odwiedziło ją tysiące osób.
Więcej informacji na stronie http://www.ujk.edu.pl/ifiz/lhc

V Polish Workshop on Relativistic Heavy-Ion Collisions „SHIN(E)ing Physics”

W dniach 6 – grudnia 2008 roku odbyła się V edycja warsztatów poswięconych fizyce wysokich energii.
Wiecej informacji na stronie: http://www.ujk.edu.pl/strony/mryb/workshop

XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach 17 – 21 września 2007 roku w Naszym Instytucie odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Było to już trzydzieste trzecie zebranie członków istniejącego od 1923 roku towarzystwa zrzeszającego polskich profesjonalnych astronomów.
W Zjeździe wzięło udział około 100 osób.
Oficjalna strona Zjazdu jest dostępna pod adresem:
http://www.ujk.edu.pl/uci/zjazd/index.htm.
Można tam znaleźć galerię zdjęć, wykłady do pobrania oraz inne materiały pozjazdowe.

VII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 21 – 22 października 2006 roku na wydziale Matematyczno – Przyrodniczym odbyło się zorganizowane
po raz siódmy w Polsce Forum „Przyroda wstępem do edukacji matematyczno – przyrodniczej”.
Głownym organizatorem kieleckiego spotkania była dr Grażyna Suchanek z Instytutu Fizyki UJK w Kielcach.
Do Kielc przyjechało kilkuset nauczycieli z całego kraju.
W programie spotkania przewidziano, nie tylko wykłady i nawiązujące do dyskusji plenarnej warsztaty, ale również – będące okazją do zapoznania się
z walorami Gór Świętokrzyskich – wyjazdy terenowe na Święty Krzyż, do kieleckich rezerwatów, na Ponidzie.
Organizatorami Forum byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, UJK, i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Seminarium pamięci prof. dr hab. Sławomira Chojnackiego „Fizyka w medycynie”

W dniach 6 – 7 maja 2005 roku w rocznicę śmierci prof. dr hab. Sławomira Chojnackiego w Instytucie Fizyki odbyło się seminarium poświęcone
jego pamięci pod tytułem „Fizyka w medycynie”.
Prof. Sławomir Chojnacki był wieloletnim pracownikiem Instytutu Fizyki w Kielcach. Od początku pracy był wielkim ambasadorem nas i naszego Instytutu.
Od pierwszych dni pokazywał nam czym może być pasja i zaangażowanie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, jak i w organizowaniu prac badawczych.
Jego rekomendacje i kontakty osobiste na całym świecie ułatwiły nam, młodszym kolegom, start naukowy.
Dzięki Jego zainteresowaniu tym co robimy, dzięki jego radom i pomocy, wielu z nas mogło odbyć staże naukowe w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.
Więcej informacji na stronie http://www.ujk.edu.pl/ifiz/zfm/wydarzenia.html

International Workshop Future of Nuclear Collisions at High Energies

W dniach 14 – 17 października 2004 roku w Instytucie Fizyki odbyły się międzynarodowe warsztaty których celem było zapoznanie sie
z najnowszymi faktami z badań nad zderzeniami jądrowymi przy wysokich energiach oraz dyskusja nad projektami przyszłych badań i eksperymentów.
Odbyła się seria prezentacji dotyczących eksperymentów przeprowadzonych na akceleratorach SIS, AGS, SPS i RHIC.
Dyskutowano nad teoretyczna interpretacja zgromadzonych w wyniku tych eksperymentów danych.
Przedstawiony został zatwierdzony do przeprowadzenia projekt eksperymentu (GSI SIS-200, LHC) oraz projekty proponowanych nowych eksperymentów
(SPS, RHIC-fixed target).
Poczyniono ustalenia co do uczestnictwa grupy polskich fizyków w omawianych przyszłych projektach.
Organizatorami Warsztatów byli  Wojciech Florkowski (AS Kielce, INP Cracow), Marek Gaździcki (IKF Frankfurt, AS Kielce),
 Stanislaw Mrówczyński (AS Kielce, INS Warsaw), Maciej Rybczyński (AS Kielce), Grzegorz Stefanek (AS Kielce),
 Zbigniew Włodarczyk (AS Kielce). Workshop, który odbył się w Kielcach, był 1-szym z planowanej serii spotkań
fizyków wysokich energii organizowanych przez Instytut Fizyki Akademii Świętokrzyskiej pod hasłem „Kielce Physics Workshops”.
W konferencji wzięło udział około 60 fizyków z Polski i zagranicy.

Skip to content