Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Reginy Jadwigi Stachury

Rada Naukowa Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 06 grudnia 2023 roku o godzinie 13.15 w sali D114
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Reginy Jadwigi Stachury

Tytuł rozprawy:
„ANALIZA POWIERZCHNI NAN O WARSTW Ti i TiO2 MODYFIKOWANYCH WYSOKONAŁADOWANYMI JONAMI Xe q+ Z WYKORZYSTANIEM METOD XRR I GIXRF ZE WZBUDZENIEM PROMIENIOWANIEM SYNCHROTRONOWYM”

Promotor rozprawy:
dr hab. Dariusz Banaś

Recenzenci:
dr hab. Jacek Rzadkiewicz – NCBJ w Otwocku
dr hab. inż. Joanna Chwiej – Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, AGH Kraków
dr hab. inż. Marcin Sikora – Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, AGH Kraków.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na stronie: https://bip.ujk.edu.pl/przewody_doktorskie_wydzial_nauk_scislych_i_przyrodniczych.html

Skip to content