Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Enrico Trotti

Rada Naukowa Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zawiadamia,

że w dniu 28 listopada 2023 roku o godzinie 11.00 w sali D114
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Enrico Trotti

Tytuł rozprawy:
„SCATTERING OF SCALAR AND TENSOR GLUEBALLS”

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. Francesco Giacosa

Recenzenci:
dr hab. Chihiro Sasaki – Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Robert Kamiński – Instytut Fizyki Jądrowej, PAN Kraków
dr Vincent Mathieu – Departament de Fisica Quantica i Astrofisica, Universitat Barcelona.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na stronie: https://bip.ujk.edu.pl/przewody_doktorskie_wydzial_nauk_scislych_i_przyrodniczych.html

Skip to content