Analysis of the surfaces of Ti and TiO2 nanolayers modified with highly charged Xeq+ ions using XRR and GIXRF methods with synchrotron radiation excitation

07 czerwca 2023 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym
Regina Stachura z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
wygłosi referat pt.: „Analysis of the surfaces of Ti and TiO2 nanolayers modified with highly charged Xeq+ ions using XRR and GIXRF methods with synchrotron radiation excitation”.

Skip to content