Development and characterization of GUM portable primary standards for absorbed dose to water

31 maja 2023 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym
Weronika Niedziałek z Głównego Urzędu Miar w Warszawie
wygłosi referat pt.: „Development and characterization of GUM portable primary standards
for absorbed dose to water”
.

Skip to content