ALICE in particle wonderland – understanding the strong interaction with hadron correlations

24maja 2023 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym
Dr Łukasz Graczykowski z Politechniki Warszawskiej wygłosi referat pt.: „ALICE in particle wonderland – understanding the strong interaction with hadron correlations”.

Skip to content