Atomic and molecular spectroscopy in the study of toxicity and theranostic potential of iron oxide nanoparticles

22 marca 2023 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym
Dr hab. inż. Joanna Chwiej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wygłosi referat pt.: „Atomic and molecular spectroscopy in the study of toxicity and theranostic potential of iron oxide nanoparticles„.

Skip to content