Graphite ionization chamber as an ionometric standard of absorbed dose to water for the dosimetry of therapeutic photon beams

15 marca 2023 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym
Dr Paweł Wołowiec z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wygłosi referat pt.: “Graphite ionization chamber as an ionometric standard of absorbed dose to water for the dosimetry of therapeutic photon beams”.

Skip to content