Baryon inside the pion

7 grudnia 2022 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym Prof. Wojciech Broniowski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosi referat pt.:
“Baryon inside the pion”. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content