News from EBIS at LIMIT

30 listopada 2022 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym Prof. Marek Pajek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosi referat pt.:
„News from EBIS at LIMIT”. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content