The origin and evolution of retrogade asteroids

15 czerwca 2022 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym Dr. hab. Paweł Kankiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosi referat pt.: „The origin and evolution of retrogade asteroids”. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content