Theoretical determination of two-electron one-photon transition characteristics for K-shell hollow atoms

8 czerwca 2022 roku o godzinie 13:15 w sali 143 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki, na którym Dr. Karol Kozioł z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wygłosi referat pt.: „Theoretical determination of two-electron one-photon transition characteristics for K-shell hollow atoms”. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content