Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.

Fizykalia

Fizykalia są to coroczne spotkania organizowane przez studentów dla uczniów gimnazjów i szkół średnich których celem jest popularyzacja fizyki i zachęcenie uczniów do studiowania Fizyki w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest to również bardzo atrakcyjna forma spędzenia czasu dla uczniów.

W trakcie Fizykaliów uczniowie szkół średnich uczestniczą w pokazach doświadczeń skupionych w pięciu blokach tematycznych:

  • mechanika,
  • optyka,
  • energia i ciepło w przyrodzie,
  • elektryczność i magnetyzm,
  • płyny (ciecze i gazy),

które są przygotowywane i prezentowane przez studentów - członków Kół Naukowych. W większości pokazów biorą udział sami uczniowie pod nadzorem prowadzących pokaz.

Atrakcją jest również wystawa meteorytów oraz zwiedzanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego Instytutu Fizyki.

Serdecznie zapraszamy!

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka