Instutut Fizyki


Archiwalna wersja strony, Link do aktualnej wersji.


Raporty roczne

Wydawany od roku 1993 Raport Roczny Instytutu Fizyki jest wydawnictwem podsumowującym działalność badawczą, zawierającym wykaz publikacji, omawiającym udział w konferencjach, seminariach oraz wyjazdy i wizyty naukowe.

Poniżej prezentujemy raporty roczne z ostatnich lat:

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka