Instutut FizykiLaboratorium Metod Rentgenowskich

Laboratorium Metod Rentgenowskich (LMR) jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą Instytutu Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). LMR zostało wyodrębnione z Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej – jednostki powstałej w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych).

W Laboratorium Metod Rentgenowskich do analizy składu i struktury materii wykorzystywane są techniki badawcze bazujące na pomiarze efektów towarzyszących oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego z materią. Do technik tych należą, między innymi, rentgenowska analiza fluorescencyjna z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF), rentgenowska analiza fluorescencyjna z dyspersją długości fali (WDXRF), dyfrakcja rentgenowska (XRD), reflektometria rentgenowska (XRR) oraz mikrotomografia rentgenowska (microCT). Przykładowe zastosowania tych technik to określanie składu pierwiastkowego różnorodnych materiałów (TXRF, WDXRF) na poziomie ppb/ppm, określanie składu fazowego substancji krystalicznych (XRD), badanie z mikronową rozdzielczością struktury wewnętrznej obiektów (mikroCT), czy też określanie własności nanowarstw powierzchniowych (XRR).

Kadra

Skład osobowy Laboratorium stanowią pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metod rentgenowskich:

  • dr hab. Dariusz Banaś - Kierownik Laboratorium,
  • prof. dr hab. Janusz Braziewicz - Konsultant Naukowy,
  • dr Aldona Kubala-Kukuś - Kierownik Techniczny,
  • mgr Ilona Stabrawa - Laborant.

Kontakt

Klienci zewnętrzni (spoza UJK)

Dział Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
E-mail: monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl - Kierownik DIiTT
Telefon: +48 41 349 72 83

Klienci wewnętrzni (UJK)

Laboratorium Metod Rentgenowskich
Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
E-mail: dariusz.banas@ujk.edu.pl - Kierownik LMR
Telefon: +48 41 349 6463

Strona domowa LMR

Szczegółowe informacje dotyczące oferty laboratorium znajdą Państwo na oficjalnej stronie:

www.ujk.edu.pl/lmr

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka